Przejdź do treści

Dotacje do fotowoltaiki

Dofinansowanie fotowoltaiki — wszystko o dotacjach do instalacji

Popularność fotowoltaiki nie maleje. Do niedawna ta nieznana forma zasilania energią domów staje się coraz powszechniejszym elementem obrazu polskich dzielnic mieszkalnych. To bardzo dobry trend, który nasz rząd stara się promować poprzez zachęcanie właścicieli budynków mieszkalnych do korzystania z różnego rodzaju programów wspierających. Jednym z nich jest Program Priorytetowy Mój Prąd. Właśnie ruszył nabór wniosków o dotacje na fotowoltaikę, w tym magazyny energii i systemy zarządzania energią. Jak uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki?

Program Priorytetowy Mój prąd

Najnowsza edycja programu daje możliwość uzyskania dofinansowania na domowy magazyn energii elektrycznej lub domowy magazyn ciepła. To znacząca zmiana w porównaniu do poprzednich edycji, które przewidywały dotację jedynie na domową instalację fotowoltaiczną. Realizacja programu przewidziana została na lata 2021–2023.

Kto może otrzymać dofinansowanie fotowoltaiki?

Z programu na to konkretne dofinansowanie fotowoltaiki skorzystać mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Powinny one posiadać zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Ważne jest to, że instalacja musi znajdować się na budynku mieszkalnym lub na terenie działki, na której mieści się budynek mieszkalny.

Jak wskazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wnioski składać mogą prosumenci w nowym systemie net billing oraz dotychczasowi prosumenci, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system.

Co obejmuje dotacje na fotowoltaikę?

W ramach Programu Mój Prąd 4.0 można ubiegać się o dofinansowanie wydatków związanych z zakupem, montażem, transportem, odbiorem i uruchomieniem zarówno instalacji fotowoltaicznych, jak i magazynu energii lub ciepła. Program dofinansuje również systemy służące do zarządzania energią HEMS (system zarządzania energią, który umożliwia optymalizację zużycia energii elektrycznej i ciepła w konkretnym budynku) lub EMS (system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej). Koszt zakupu i montażu licznika leży jednak po stronie właściciela instalacji/budynku.

Jak duże może być dofinansowanie fotowoltaiki?

Dla wnioskodawców, którzy już wytwarzają energię elektryczną w systemie net-billingu, wysokość dotacji w Programie Mój Prąd 4.0 może wynieść maksymalnie 20,5 tys. zł. Warunkiem jest to, że nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W ujęciu kwotowym dotacje na fotowoltaikę mogą wynieść, dla:

  • samej mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 4000 zł,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej przy zakupie i montażu co najmniej jednego dodatkowego elementu objętego programem – do 5000 zł,
  • magazynu ciepła – do 5000 zł,
  • magazynu energii elektrycznej o pojemności 2 kWh – do 7500 zł,
  • systemu zarządzania energią HEMS/EMS (przy jednoczesnym zakupie magazynu ciepła lub magazynu energii) – do 3000 zł.

Druga grupa uprawionych do dotacji to wnioskodawcy, którzy wcześniej rozliczali się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej i przeszli na system net-billing. Maksymalne poziomy dotacji do poszczególnych urządzeń w takich przypadkach to:

  • dofinansowanie już uruchomionej mikroinstalacji fotowoltaicznej przy montażu co najmniej jednego dodatkowego urządzenia objętego programem – do 2 tys. zł,
  • dotacja do magazynu ciepła – do 5 tys. zł,
  • dotacja do magazynu energii elektrycznej – do 7,5 tys. zł,
  • dofinansowanie systemu zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 tys. zł.

Oznacza to, że wnioskodawcy w tej grupie mogą uzyskać dotacje na fotowoltaikę do 17,5 tys. zł.

Gdzie znaleźć potrzebne dokumenty pozwalające ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę?

Wnioski obejmujące dotacje na fotowoltaikę w ramach Programu Mój Prąd 4.0 można składać już od 15 kwietnia 2022 roku. Nabór wniosków zakończy się z dniem 22 grudnia 2022 roku, chyba że wcześniej zostaną wyczerpane środki na realizację programu.

Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W celu złożenia wniosku należy zapoznać się z regulaminem programu oraz wypełnić dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury starania się o pozyskanie dofinansowania. Wszystkie dokumenty wraz z regulaminem dostępne są na stronie https://mojprad.gov.pl. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych, począwszy od daty jego zarejestrowania.